سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/11-6:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
1

لنفوم های پوستی

(تألیف)              

دکتر مهناز رعایایی  1390
2

ده سرطان شایع

(تألیف)

دکتر جعفر امامی ـ دکتر حمید امامی ـ دکتر شادی بابازاده ـ دکتر مینا تجویدی ـ دکتر مهشیدجلیلیان ـ دکترحمیرا حاج احمدیان ـ دکتر محمد طاهری ـ دکتر بهزاد علیان ـ دکتر عباس گوکی زاده ـ دکتر سیمین همتی  1385
3

طراحی در پرتو درمانی

(ترجمه)

دکتر مینا تجویدی  1379

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir