سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/11-8:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع نام مجری سال

لنفوم های پوستی

              (تألیف)                     

دکتر مهناز رعایایی  1390

ده سرطان شایع

               (تألیف)                     

دکتر جعفر امامی ـ دکتر حمید امامی ـ دکتر شادی بابازاده ـ دکتر مینا تجویدی ـ دکتر مهشیدجلیلیان ـ دکتر حمیرا حاج احمدیان ـ دکتر محمد طاهری ـ دکتر بهزاد علیان ـ دکتر عباس گوکی زاده ـ دکتر سیمین همتی  1385
طراحی درمان در پرتودرمانی                                          (ترجمه)  دکتر مینا تجویدی  1379

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir