سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/05-7:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
     
 انجام دو مورد  coil Embolization وريدهاي پرفوران نارسا در بيماران با نارسايي مزمن وريدي  دكتر مرتضي شاه بندري 1397
عمل جراحي TEP (totally extra peritoneal ) هرنيوپلاستي دكتر مسعود صيادي 1397
عمل جراحي باي پاس فمورو پوپليتال با گرافت كامپوزيت (synthetic +Native ) دكتر عباس ساروخاني 1396
عمل جراحي هپاتكتومي به روش ALPPS(associated liver partition portal vein ligation) در سطح منطقه براي اولين بار دكتر بهنام صانعي 1396

عمل جراحي برداشتن تومور در پانكراس با درگيري مزانتر روده باريك با روش outo transplanatation روده باريك در سطح منطقه براي اولين بار

دكتر بهنام صانعي 1396
عمل جراحي برداشتن وريد پورت و جايگزين كردن آن با استفاده از وريد ژوگولار راست در سطح منطقه  براي اولين بار دكتر بهنام صانعي 1396
تعبيه تيوب گاستروتومي در بيمارني كه كانسر حنجره جراحي نموده اند و امكان تعبيه PEG نمي باشد دكتر مسعود صيادي 1396
تكنيك جديد در خارج سازي كيسه صفراهايي كه داراي جدار ضخيم و ملتهب هستند كه باعث كاهش طول عمل و كاهش عوارض ناشي از پارگي كيسه و آلودگي شكم مي شود دكتر مسعود صيادي 1396
انجام عمل جراحي فتق هاي انسيزيونال با استفاده از abdovac براي اولين بار توسط دكتر محسن كلاهدوزان 1395

انجام اعمال جراحي هرني انسيزيونال وسيع با استفاده از روشretromascular posterior component separation  (octo mesh براي اولين بار

 

دكتر محسن كلاهدوزان 1395
     

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir