سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه بیهوشی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/10/18-11:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
     
     

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir