سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه ارولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/12/14-10:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
كتاب Rapid Interpretation of uradgnamic study دكتر مهرداد محمدي 1387
كتاب بي اختياري ادراري زنان ،درمانهاي جراحي واندوسكوپيك از انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي دكتر مهتاب ضرغام 1387
كتاب اطلس يوروديناميك واختلالات ادرار كردن از انتشارات داشگاه پزشكي اصفهان دكتر مهتاب ضرغام 1392
     

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir