سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه ارولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/11/14-16:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان مجریان سایراطلاعات تاریخ تصویب یا ارائه
1 اختراع دستگاه سنگ شکن درون اندامی الکتروکینتیک بومی 

دکتر پوریا مفرد،

دکتر مهرداد محمدی

  1399
2 ترجمه و تالیف کتاب اصول پایه شرح حال گیری ومعاینه فیزیکی در اورولوژی دکتر رضا کاظمی   1399
3 تالیف كتاب اطلس يوروديناميك واختلالات ادرار كردن از انتشارات داشگاه پزشكي اصفهان دكتر مهتاب ضرغام   1392
4 تالیف كتاب بي اختياري ادراري زنان ،درمانهاي جراحي واندوسكوپيك از انتشارات دانشگاه شهيد بهشتي دكتر مهتاب ضرغام   1387
5 تالیف كتاب Rapid Interpretation of urodynamic study دكتر مهرداد محمدي   1387

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir