سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/09/17-10:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام کتاب نام انتشارات نام نویسندگان سال

اصول ارتوپدی جراحی دست و تومور شوارتز  

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر حمید رضا آرتی - دکتر مهدی مطیفی فرد 1386
کمردرد و درمان آن انتشارات گلهای محمدی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دکتر سید علیرضا ابراهیم زاده دکتر محمدرضا اعتمادی فر – دکتر حمید حاجی غلام سریزدی – دکتر هوشنگ معین – دکتر محسن معروفی 1382

اصول طب ورزشی

فدراسیون پزشگی ورزشی جمهوری اسلامی دکتررضا احمدخانیها- دکتر فرود بهمنی- دکتر فرزین حلب چی- دکتر حسین فانیان و همکاران دیگر 1382
تشخیص و درمان بیماریهای استخوان - مفاصل و ستون فقرات  

مؤسسه فرهنگی انتشاراتی فرهنگ مردم

دکتر ابراهیم زاده ـ دکتر ابوالحسن برجیان ـ دکتر عبدالرضا توکلی ـ دکتر محمد جاودان ـ دکتر ابوالقاسم زارع زاده ـ دکتر حسین فانیان ـ دکتر مهدی مطیفی فردـ دکتر سیدحمید موسوی ـ دکتر خلیل اله ناظم ـ دکتر محمدهادی نورائی 1381

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir