سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/25-12:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
1      
2 فعلا نداریم    

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir