سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/06/11-12:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
     
فعلا نداریم    

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir