سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/27-12:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام دستاورد/اختراع ترجمه /تالیف کتاب نام مجری سال
کتاب synopsis of Gynecologic Pathology دکتر فرشته محمدی زاده، دکتر آذر نعیمی ، دکتر پردیس نعمت اللهی، دکتر ستاره نصیری 97
کتاب پاتولوژی میکروبیولوژی 1 2 3 دکتر پگاه هدایت (ترجمه) 95
کتاب  پاتولوژی اعصاب مرکزی دکتر پروین محزونی - دکتر نوشین افشارمقدم - دکتر دیانا طاهری 94
کتاب تفسیر مغز استخوان خانم دکتر فرشته محمدی زاده -آقای دکتر محمد حسین صانعی (ترجمه)     
کتاب تفسیر خون محیطی خانم دکتر فرشته محمدی زاده -آقای دکتر محمد حسین صانعی (ترجمه)  
کتاب پاتولوژی اکرمن(کلیه )

خانم دکتر دیانا طاهری      (ترجمه)

 
کتاب سیتوپاتولوژی دستگاه تناسلی زن

خانم دکتر نوشین افشار مقدم (تالیف )

 
کتاب اطلس پاتولوژی دکتر احمد سبحان(تالیف)  

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir