سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه, 05/11/1395 - 09:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام دستاورد/اختراع ترجمه /تالیف کتاب نام مجری سال
       
       

 

 

نام کتاب مولف  مترجم
 تفسیر مغز استخوان  -  خانم دکتر فرشته محمدی زاده -آقای دکتر محمد حسین صانعی
 تفسیر خون محیطی  -  خانم دکتر فرشته محمدی زاده -آقای دکتر محمد حسین صانعی
پاتولوژی اکرمن(کلیه )  - خانم دکتر دیانا طاهری
سیتوپاتولوژی دستگاه تناسلی زن خانم دکتر نوشین افشار مقدم -

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir