سایر دستاوردهای (کتاب، اختراعات و ...) گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/08/07-13:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام دستاورد/اختراع ترجمه /تالیف کتاب نام مجری سال
  تفسیر مغز استخوان خانم دکتر فرشته محمدی زاده -آقای دکتر محمد حسین صانعی (ترجمه)     
  تفسیر خون محیطی خانم دکتر فرشته محمدی زاده -آقای دکتر محمد حسین صانعی (ترجمه)  
  پاتولوژی اکرمن(کلیه )

خانم دکتر دیانا طاهری      (ترجمه)

 
  سیتوپاتولوژی دستگاه تناسلی زن

خانم دکتر نوشین افشار مقدم (تالیف )

 
       

 

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir