سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2017/07/24-10:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد/اختراع نام مجری سال

نویسنده کتاب 

خونشناسی در یک نگاه

دکتر محمدرضا شریفی 96

نویسینده کتاب

ژنتیک پزشکی در یک نگاه

دکتر محمد رضا شریفی  95
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir