سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/02/05-9:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد نام مجری سال
میکروبیولوژی پزشکی ترجمه دکتر کامبیز حاذقی 1370
میکروبیولوژی و ایمنولوژی پزشکی دکتر اکبر توکلی 1374
ویروس شناسی (حاوی سئوالات) دکتر علیرضا نفیسی 1375
میکروبیولوژی پز شکی دکتر سیدعلی فاضلی 1377
میکروب و ویروس شناسی پزشکی دکتر حسن تمیزی فر 1379
ژنتیک باکتریها و مهندسی ژنتیک دکتر سیداصغر هوایی 1382
میکروبشناسی مواد غذایی دکتر حاجیه قاسمیان صفایی 1383
تحقیقات نظام سلامت دکتر حسن شجاعی 1383
توکسین باکتری دکتر جمشید فقری 1384
میکروبشناسی تخصصی مواد غذایی

ترجمه و تالیف دکتر حاجیه قاسمیان صفایی

دکتر فرخنده پورسینا

1386
میکروبیولوژی تجربی دکتر جمشید فقری 1386
بیماریهای سل

دکتر بهرام نصراصفهانی

دکتر عباسعلی جوادی

مهندس مهران بهادرانی

مهندس تهمیه نریمانی

مهندس نفیسه السادات حسینی

1389
اصول اساسی کنترل میکروارگانیسم ها دکتر جمشید فقری 1391
ویروس شناسی پزشکی

دکتر شراره مقیم

دکتر بهرام نصر اصفهانی

خانم نفیسه السادات حسینی

1393
 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir