سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/04/20-9:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
تشکیل کمیته های تخصصی در ۵ گرایش درسی معارف اسلامی(آشنایی با منابع اسلامی، مبانی نظری ، اخلاق اسلامی و دانش خانواده ،انقلاب اسلامی ، تاریخ و تمدن اسلامی) هر یک از ۵عضو هیات علمی گروه معارف مسوولیت یک کمیته تخصصی را برعهده دارند ۱۳۸۰
برگزاری کرسی های آزاداندیشی  کلاسی بصورت مشخص هر دو استاد یک گرایش درسی گروه معارف بصورت مشترک با ادغام کلاس های خود دریک مقطع زمانی مجری برگزاری کرسی می باشند. ۱۳۹۴
     

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir