سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/17-14:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد نام مجری سال
تالیف کتاب: مباحث پیشرفته در تصویربرداری پرتو ایکس دکتر داریوش شهبازی و علیرضایی و دموری 1396
تالیف کتاب: مبانی فیزیکی و کنترل­کیفی برش­‌نگاری کامپیوتری (سی­تی) دکتر داریوش شهبازی 1395
اختراع: ساخت فانتوم چهار بعدی ریه: به شماره ثبت اختراع 90527/07/09/1395 دکتر داریوش شهبازی 1395
اصول فیزیکی توموگرافی کامپپیوتری سریام 2016

دکتر کیوان جباری و جمع دانشجویان

1396
آزمونهای پزشکی قلب و ریه

دکتر مجید اسدی

دکتر مسعود مصلحی
1389
کاربرد پزشکی هسته ای در تشخیص بیماریهای دستگاه اداری و تناسلی

دکتر مسعود مصلحی

محسن چکی

سیدمحمد حسینی
1391
مبانی و کاربردهای پزشکی هسته ای

دکتر احمد شانئی

دکتر مسعود مصلحی
1392
اسکن استخوان به روش پزشکی هسته ای

دکتر مسعود مصلحی

مهندس محسن چکی
1392
فيزيک عمومی در داروسازی  دكتر احمد شانئي، دكتر آمنه سازگارنيا 1391
مبانی فیزیک حیاتی دكتر احمد شانئي 1392
مبانی و کاربردهای پزشکی هسته ای دكتر احمد شانئي دکتر محمد مصلحی 1392
بیوالکتریسیته دكتر احمد شانئي مهندس محمد مهدی شانئی 1395
درسنامه بیوفیزیک دکتر احمد شانئی 1395
حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان دکتر احمد شانئی، نیرسادات مصظفوی 1395
فیزیک پایه در علوم پزشکی دکتر احمد شانئی، دکتر محمد باقر توکلی 1396
نانوفناوری و کاربرد آن در پزشکی دکتر محمد مهدی شانئی-دکتر احمد شانئی 1396
     
     
     
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir