سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/08-10:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

عنوان

مجریان

سایر اطلاعات

تاریخ ارائه یا تصویب

16

تالیف کتاب: 

دکتر داریوش شهبازی و زهرا علیرضایی و مهری دموری

مباحث پیشرفته در تصویربرداری پرتو ایکس

1396

15

ترجمه کتاب:

دکتر کیوان جباری و جمع دانشجویان

 اصول فیزیکی توموگرافی کامپپیوتری سریام 2016

1396

14

تالیف کتاب: 

دکتر محمد مهدی شانئی-دکتر احمد شانئی

نانوفناوری و کاربرد آن در پزشکی

1396

13

تالیف کتاب: 

دکتر احمد شانئی، دکتر محمد باقر توکلی

فیزیک پایه در علوم پزشکی

1396

12

تالیف کتاب:

دکتر داریوش شهبازی

 مبانی فیزیکی و کنترل­کیفی برش­‌نگاری کامپیوتری (سی­تی)

1395

11

اختراع:

دکتر داریوش شهبازی

 ساخت فانتوم چهار بعدی ریه: به شماره ثبت اختراع 90527/07/09/1395

1395

10

تالیف کتاب: 

دكتر احمد شانئي – مهندس محمد مهدی شانئی

بیوالکتریسیته

1395

9

تالیف کتاب: 

دکتر احمد شانئی

درسنامه بیوفیزیک

1395

8

تالیف کتاب: 

دکتر احمد شانئی، نیرسادات مصظفوی

حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان

1395

7

تالیف کتاب: 

دكتر احمد شانئي

مبانی فیزیک حیاتی

1392

6

تالیف کتاب:

دكتر احمد شانئي – دکتر محمد مصلحی

 مبانی و کاربردهای پزشکی هسته ای

1392

5

تالیف کتاب: 

دکتر احمد شانئی- دکتر مسعود مصلحی

مبانی و کاربردهای پزشکی هسته ای

1392

4

تالیف کتاب: 

دکتر مسعود مصلحی- مهندس محسن چکی

اسکن استخوان به روش پزشکی هسته ای

1392

3

تالیف کتاب: 

 دكتر احمد شانئي، دكتر آمنه سازگارنيا

فيزيک عمومی در داروسازی

1391

2

تالیف کتاب: 

دکتر مسعود مصلحی- محسن چکی- سیدمحمد حسینی

کاربرد پزشکی هسته ای در تشخیص بیماریهای دستگاه اداری و تناسلی

1391

1

تالیف کتاب:

دکتر مجید اسدی ,دکتر مسعود مصلحی

 

 آزمونهای پزشکی قلب و ریه

1389

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir