سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/23-14:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام دستاورد نام مجری تاریخ ارائه یا تصویب
تالیف کتاب: مباحث پیشرفته در تصویربرداری پرتو ایکس دکتر داریوش شهبازی و زهرا علیرضایی و مهری دموری 1396
تالیف کتاب: مبانی فیزیکی و کنترل­کیفی برش­‌نگاری کامپیوتری (سی­تی) دکتر داریوش شهبازی 1395
اختراع: ساخت فانتوم چهار بعدی ریه: به شماره ثبت اختراع 90527/07/09/1395 دکتر داریوش شهبازی 1395
ترجمه کتاب: اصول فیزیکی توموگرافی کامپپیوتری سریام 2016

دکتر کیوان جباری و جمع دانشجویان

1396
تالیف کتاب: آزمونهای پزشکی قلب و ریه

دکتر مجید اسدی

دکتر مسعود مصلحی

1389
تالیف کتاب: کاربرد پزشکی هسته ای در تشخیص بیماریهای دستگاه اداری و تناسلی

دکتر مسعود مصلحی

محسن چکی

سیدمحمد حسینی

1391
تالیف کتاب: مبانی و کاربردهای پزشکی هسته ای

دکتر احمد شانئی

دکتر مسعود مصلحی

1392
تالیف کتاب: اسکن استخوان به روش پزشکی هسته ای

دکتر مسعود مصلحی

مهندس محسن چکی

1392
تالیف کتاب: فيزيک عمومی در داروسازی  دكتر احمد شانئي، دكتر آمنه سازگارنيا 1391
تالیف کتاب: مبانی فیزیک حیاتی دكتر احمد شانئي 1392
تالیف کتاب: مبانی و کاربردهای پزشکی هسته ای دكتر احمد شانئي – دکتر محمد مصلحی 1392
تالیف کتاب: بیوالکتریسیته دكتر احمد شانئي – مهندس محمد مهدی شانئی 1395
تالیف کتاب: درسنامه بیوفیزیک دکتر احمد شانئی 1395
تالیف کتاب: حفاظت در برابر پرتوهای یونیزان دکتر احمد شانئی، نیرسادات مصظفوی 1395
تالیف کتاب: فیزیک پایه در علوم پزشکی دکتر احمد شانئی، دکتر محمد باقر توکلی 1396
تالیف کتاب: نانوفناوری و کاربرد آن در پزشکی دکتر محمد مهدی شانئی-دکتر احمد شانئی 1396
     
     
     

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir