سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/15-18:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف عنوان مجریان تاریخ ارائه یا تصویب
1 درسنامه آزمایشگاه فیزیولوژی (همراه با دفترچه ثبت گزارش آزمایش) 

دکتر شهلا سهرابی پور- میترا کامران- فاطمه خوارزمی- دکتر نپتون سلطانی

1397
2 کتاب فیزیولوژی عمومی شناخت اعمال و وظایف اعضا مختلف بدن انسان

دکتر طالب آزرم- دکتر لیلا برجیان- دکتر محمد رضا جعفری- دکتر احمد رستمی- دکتر نپتون سلطانی- دکتر محمد رضا شریفی- دکتر حجا الله علای- مهین غروی – مهرآفرین فشارکی

1393
3 کتاب ترجمه فیزیولوژی سلول دکتر جلال زرین‌قلم‌مقدم , فروزان صادقی‌محلی , دکتر مائده قاسمی 1392
4

کتاب فیزیولوژی پزشکی

(ویژه دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی)

دکتر مجید خزائی و سایر همکاران 1391
5 کتاب نوروفیزیولوژی اعتیاد دکتر حجت اله علایی و همکاران 1390
6 book: Red Grape juice on Azheimer, In Book-Diet and Nutrition, Chapter 86 دکتر حجت اله علایی 1390
7 کتاب مدیریت زمان در هفت گام دکتر علی اصغر پورشانظری 1390
8 کتاب ترجمه فیزیولوژی گاننونگ دکتر نپتون سلطانی- دکتر سهیلا ابراهیمی – دکتر سیما نصری 1390
9 کتاب آشنایی با تکنیک های آزمایشگاهی کار با رات دکتر پرهام رئیسی 1389
10

کتاب خطاهای ساختاری در اندیشه

(بحثی از روان شناسی ادراک)

دکتر علی نسیمی 1388
11 کتاب روشهای آزمایشگاهی فیزیولوژی دکتر مریم راداحمدی 1388
12 کتاب روشهای آزمایشگاهی زیست سلولی دکتر مریم راداحمدی 1387
13 کتاب مطالعه موفق در هشت گام دکتر علی اضعر پورشانظری 1387
14

کتاب فیزیولوژی عمومی

شناخت اعمال و وظایف اعضای مختلف

دکتر احمد رستمی و سایر اعضا گروه فیزیولوژی 1382
15 کتاب فیزیولوژی سلول، عصب و عضله دکتر حجت اله علایی 1380
16 book: learning and memory, in Encyclopedia of Life Support Systems (Unesco publishing)  Volume 1 دکتر حجت اله علایی 1380
17 کتاب روشهای آزمایشگاه فیزیولوژی

مهر آفرین فشارکی- دکتر نپتون سلطانی

1380
18 book: Pretest of Neurosciense( transleted to Persian) دکتر حجت اله علایی و دکتر علیزاده 1375
19 ویراستاری علمی و ادبی ترجمه کتاب فیزیولوژی کلیه Vander دکتر مریم ملک در دست چاپ
20 کتاب نوروفیزیولوژی برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی دکتر حجت اله علائی در دست چاپ

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir