سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/18-11:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
     
     
     
     
     
     
     

دستاوردهای گروه:

1- کسب رتبه اول علوم پایه بین گروههای آموزشی دانشکده پزشکی 95-94

2- کسب رتبه اول تا سوم طی شش دوره در آزمون جامع علوم پایه

3- استاد و پژوهشگر نمونه (دکتر حجت اله علایی)

4- دریافت جایزه از یونسکو جهت چاپ قسمتی از کتاب دائره المعارف پزشکی (دکتر حجت اله علایی)

5- راه اندازی 15 متد آزمایشگاهی در آزمایشگاه اعصاب (شامل الکتروفیزیولوژی و رفتار) (دکتر حجت اله علایی)

6- نوشتن نرم افزارهای تخصصی فیزیولوژی شامل ( ثبت تک نورونی، LTP، ثبت فشار و ضربان قلب (جایگزین Power labبا دقت و آسانی بیشتر)، استیمولاتور مغزی بسیار دقیق، self administration( دکتر علی نسیمی)

7- تسلط و راه اندازی سخت افزار ثبت الکتروفیزیولوژی (ابداع جایگزین برای جداسازی سخت افزاری پتانسیل عمل سلولها، از طریق نرم افزار با کیفیت و بازدهی بیشتر - ابداع روش جایگزین برای microiontophoresis با کیفیت و بازدهی بیشتر) (دکتر علی نسیمی)

8- عضو هیئت تحریریه (Editorial board) مجله Frontiers in neuroscience با impact factor=3.7

9- کسب رتبه اول دانشجویان Ph.D در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1379 (دکتر علی اصغر پورشانظری)

10- دریافت بورس تحصیلی شش ماهه جهت تکمیل دوره Ph.D از دانشگاه Western Ontario London کانادا در سال 1379 (دکتر علی اصغر پورشانظری)

11- استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سالهای 1386 و 1388 (دکتر علی اصغر پورشانظری)

12- استاد نمونه گروه فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394 (دکتر علی اصغر پورشانظری)

13- راه اندازی متدهای آزمایشگاهی self-administration ,neurocardiovascular,stroke ,myocardial infarction (دکتر علی اصغر پورشانظری) 

 

نام کتاب مولف (مولفین)

فیزیولوژی عمومی

شناخت اعمال و وظایف اعضای مختلف

گروه مولفین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

فیزیولوژی پزشکی

(ویژه دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی)

دکتر مجید خزاعی و همکاران
نوروفیزیولوژی اعتیاد دکتر حجت اله علایی و همکاران
نوروفیزیولوژی برای دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی دکتر حجت اله علایی
فیزیولوژی سلول، عصب و عضله دکتر حجت اله علایی
learning and memory, in Encyclopedia of Life Support Systems (Unesco publishing)  Volume 1 دکتر حجت اله علایی
Red Grape juice on Azheimer, In Book-Diet and Nutrition, Chapter 86 دکتر حجت اله علایی
Pretest of Neurosciense( transleted to Persian) دکتر حجت اله علایی و دکتر علیزاده
مطالعه موفق در هشت گام دکتر علی اصغر پورشانظری

مدیریت زمان در هفت گام

(راه های تقویت انگیزه)

دکتر علی اصغر پورشانظری
hemodynamics, in book -The cardiovascular system (physiology, diagnostics and clinical implications), chapter 5 دکتر علی نسیمی

خطاهای ساختاری در اندیشه

(بحثی از روان شناسی ادراک)

دکتر علی نسیمی
آشنایی با تکنیک های آزمایشگاهی کار با رات دکتر پرهام رئیسی
روشهای آزمایشگاهی فیزیولوژی دکتر مریم راداحمدی
روشهای آزمایشگاهی زیست سلولی دکتر مریم راداحمدی

 

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir