سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد جمعه,1399/10/05-21:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف                عنوان                 مجریان سایر اطلاعات تاریخ ارائه یا تصویب
1 فیزیولوژی غدد درون ریز دکتر مریم راداحمدی - 1399
2 درسنامه آزمایشگاه فیزیولوژی (همراه با دفترچه ثبت گزارش آزمایش) 

دکتر شهلا سهرابی پور- میترا کامران- فاطمه خوارزمی- دکتر نپتون سلطانی

- 1397
3 کتاب فیزیولوژی عمومی شناخت اعمال و وظایف اعضا مختلف بدن انسان

دکتر طالب آزرم- دکتر لیلا برجیان- دکتر محمد رضا جعفری- دکتر احمد رستمی- دکتر نپتون سلطانی- دکتر محمد رضا شریفی- دکتر حجا الله علای- مهین غروی – مهرآفرین فشارکی

- 1393
4 کتاب ترجمه فیزیولوژی سلول دکتر جلال زرین‌قلم‌مقدم , فروزان صادقی‌محلی , دکتر مائده قاسمی - 1392
5

کتاب فیزیولوژی پزشکی

(ویژه دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی)

دکتر مجید خزائی و سایر همکاران - 1391
6 کتاب نوروفیزیولوژی اعتیاد دکتر حجت اله علایی و همکاران - 1390
7 book: Red Grape juice on Azheimer, In Book-Diet and Nutrition, Chapter 86 دکتر حجت اله علایی - 1390
8 کتاب مدیریت زمان در هفت گام دکتر علی اصغر پورشانظری - 1390
9 کتاب ترجمه فیزیولوژی گاننونگ دکتر نپتون سلطانی- دکتر سهیلا ابراهیمی – دکتر سیما نصری - 1390
10 کتاب آشنایی با تکنیک های آزمایشگاهی کار با رات دکتر پرهام رئیسی - 1389
11

کتاب خطاهای ساختاری در اندیشه

(بحثی از روان شناسی ادراک)

دکتر علی نسیمی - 1388
12 کتاب روشهای آزمایشگاهی فیزیولوژی دکتر مریم راداحمدی - 1388
13 کتاب روشهای آزمایشگاهی زیست سلولی دکتر مریم راداحمدی - 1387
14 کتاب مطالعه موفق در هشت گام دکتر علی اضعر پورشانظری - 1387
15

کتاب فیزیولوژی عمومی

شناخت اعمال و وظایف اعضای مختلف

دکتر احمد رستمی و سایر اعضا گروه فیزیولوژی - 1382
16 کتاب فیزیولوژی سلول، عصب و عضله دکتر حجت اله علایی - 1380
17 book: learning and memory, in Encyclopedia of Life Support Systems (Unesco publishing)  Volume 1 دکتر حجت اله علایی - 1380
18 کتاب روشهای آزمایشگاه فیزیولوژی

مهر آفرین فشارکی- دکتر نپتون سلطانی

- 1380
19 book: Pretest of Neurosciense( transleted to Persian) دکتر حجت اله علایی و دکتر علیزاده - 1375

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir