سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/08/17-6:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

ردیف عنوان مجریان سایر اطلاعات تارخ ارائه یا تصویب
1 آناتومی گری اندام برای دانشجویان جلد دوم دکتر علی والیانی کتاب(ترجمه) 1398
2 اسپرم از هنگام تشکیل تا لقاح

دکتر شنهاز رضوی

عباس بختیاری

محمد جواد سعیدی

رسول گنجی

کتاب (تالیف) 1396
3 آناتومی گری اندام (جلد اول)

دکتر علی والیانی

دکتر زهرا نادیا شریفی

دکتر شبنم موثقی

دکتر محمد بیات

دکتر محمدرضا دارابی

کتاب (ترجمه) 1395
4 مراحل خلقت انسان از دیدگاه قرآن حدیث و علم جنین شناسی

دکتر شنهاز رضوی

زهره کامکار

کتاب (تالیف) 1395
5 اعصاب کرانیال دکتر روشنک ابوترابی کتاب (Ebook) 1394
6 آناتومی عمومی دکتر علی والیانی کتاب (تالیف) 1394
7 یک سبد گل مروری ساده بر موضوع حجاب

دکتر بتول هاشمی بنی

علی هاشمی

کتاب (تالیف) 1394
8 اطلس جیبی آناتومی گری برای دانشجویان 

دکتر رضا شیرازی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

کتاب (ترجمه) 1391
9 آناتومی بالینی سرو گردن (جلد سوم)

 دکتر رضا شیرازی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر کاوه قلعه گلاب

کتاب (ترجمه) 1391
10 آناتومی بالینی اندام (جلد دوم)

دکتر رضا شیرازی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر محمد حسن کریم فر

کتاب (ترجمه) 1391
11 آناتومی بالینی تنه (اول)

دکتر رضا شیرازی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

کتاب (ترجمه) 1391
12 مبانی بافت شناسی

دکتربتول هاشمی بنی

دکتر شنهاز رضوی

دکتر گیتی زرین فرد

کتاب (تالیف) 1391
13 آناتومی انسانی ناحیه تنه توراکس

دکتر حسین صادقی

دکتر حمید بهرامیان

کتاب (Ebook) 1391
14 کلیدهای فهم آناتومی دکتر ابراهیم اسفندیاری کتاب (تالیف) 1391
15

اصول و مبانی کشت سلول و بافت شناسی

دکتر بتول هاشمی بنی

دکتر شنهاز رضوی

کتاب (تالیف) 1390
16 بازی ورزش و سلامت کودکان

دکتر بتول هاشمی بنی

علی هاشمی

کتاب (تالیف) 1390
17 آناتومی گری سر و گردن (جلد سوم)

رضا شیرازی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

زهرا رجبی

محمد حسن کریم فر

کتاب (ترجمه) 1389
18 آناتومی گری اندام (جلد دوم)

دکتر رضا شیرازی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

ندا خانلرخانی

ساره کظمی

کتاب (ترجمه) 1389
19 آناتومی گری تنه (جلد اول)

دکتر رضا شیرازی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

ساره کظمی

دکت رمحمد حسن کریم فر

کتاب (ترجمه) 1389
20 نوروآناتومی بالینی

دکتر روشنک ابوترابی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

 

کتاب (تالیف) 1387
21 رویان شناسی بالینی مور- پرساد

دکتر محمد مردانی

دکتر حسن آذری

دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر محمد قاسم گل محمدی

کتاب (ترجمه) 1385
22 خلاصه ای از رویان شناسی لانگمن

دکتر بتول هاشمی بنی

دکتر شنهاز رضوی

کتاب (تالیف) 1385
23 اسپرم

دکتر محمد حسین نصر اصفهانی

مرضیه تولایی

دکتر محمد مردانی

مهسا خیرالهی کوهستانی

محمدرضا دیمه

ط=زهرا میرحسینی کنارسری

لیلا حاتمی باروق

احمد سلامیان

کتاب (تالیف) 1385
24 ضروریات نوروآناتومی دکتر فرهاد گلشن ایرانپور کتاب (تالیف) 1383
25 کالبد شناسی لگن و پرینه دکتر روشنک ابوترابی کتاب (تالیف) 1383
26 آناتویم سطحی و کاربردهای بالینی

دکتر نوشین امیرپور 

دکتر ابراهیم اسفندیاری

کتاب (تالیف) 1379
 

 


 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir