سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-11:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

نوع دستاورد عنوان دستاورد نام مجری سال
کتاب (تالیف) اسپرم از هنگام تشکیل تا لقاح

دکتر شنهاز رضوی

عباس بختیاری

محمد جواد سعیدی

رسول گنجی

96
کتاب (ترجمه) آناتومی گری اندام (جلد اول)

دکتر علی والیانی

دکتر زهرا نادیا شریفی

دکتر شبنم موثقی

دکتر محمد بیات

دکتر محمدرضا دارابی

95
کتاب (تالیف) مراحل خلقت انسان از دیدگاه قرآن حدیث و علم جنین شناسی

دکتر شنهاز رضوی

زهره کامکار

95
کتاب (Ebook) اعصاب کرانیال دکتر روشنک ابوترابی  
کتاب (تالیف) آناتومی عمومی دکتر علی والیانی 94
کتاب (تالیف) یک سبد گل مروری ساده بر موضوع حجاب

دکتر بتول هاشمی بنی

علی هاشمی

94
کتاب (ترجمه) اطلس جیبی آناتومی گری برای دانشجویان 

دکتر رضا شیرازی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

91
کتاب (ترجمه) آناتومی بالینی سرو گردن (جلد سوم)

 دکتر رضا شیرازی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر کاوه قلعه گلاب

91
کتاب (ترجمه) آناتومی بالینی اندام (جلد دوم)

دکتر رضا شیرازی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر محمد حسن کریم فر

91
کتاب (ترجمه) آناتومی بالینی تنه (اول)

دکتر رضا شیرازی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

91
کتاب (تالیف) مبانی بافت شناسی

دکتربتول هاشمی بنی

دکتر شنهاز رضوی

دکتر گیتی زرین فرد

91
کتاب (Ebook) آناتومی انسانی ناحیه تنه توراکس

دکتر حسین صادقی

دکتر حمید بهرامیان

91
کتاب (تالیف) کلیدهای فهم آناتومی دکتر ابراهیم اسفندیاری 91
کتاب (تالیف)

اصول و مبانی کشت سلول و بافت شناسی

دکتر بتول هاشمی بنی

دکتر شنهاز رضوی

90
کتاب (تالیف) بازی ورزش و سلامت کودکان

دکتر بتول هاشمی بنی

علی هاشمی

90
کتاب (ترجمه) آناتومی گری سر و گردن (جلد سوم)

رضا شیرازی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

زهرا رجبی

محمد حسن کریم فر

89
کتاب (ترجمه) آناتومی گری اندام (جلد دوم)

دکتر رضا شیرازی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

ندا خانلرخانی

ساره کظمی

89
کتاب (ترجمه) آناتومی گری تنه (جلد اول)

دکتر رضا شیرازی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

ساره کظمی

دکت رمحمد حسن کریم فر

93
کتاب (تالیف) نوروآناتومی بالینی

دکتر روشنک ابوترابی

دکتر ابراهیم اسفندیاری

 

87
کتاب (ترجمه) رویان شناسی بالینی مور- پرساد

دکتر محمد مردانی

دکتر حسن آذری

دکتر ابراهیم اسفندیاری

دکتر محمد قاسم گل محمدی

85
کتاب (تالیف) خلاصه ای از رویان شناسی لانگمن

دکتر بتول هاشمی بنی

دکتر شنهاز رضوی

85
کتاب (تالیف) اسپرم

دکتر محمد حسین نصر اصفهانی

مرضیه تولایی

دکتر محمد مردانی

مهسا خیرالهی کوهستانی

محمدرضا دیمه

ط=زهرا میرحسینی کنارسری

لیلا حاتمی باروق

احمد سلامیان

 
کتاب (تالیف) ضروریات نوروآناتومی دکتر فرهاد گلشن ایرانپور 83
کتاب (تالیف) کالبد شناسی لگن و پرینه دکتر روشنک ابوترابی 83
کتاب (تالیف) آناتویم سطحی و کاربردهای بالینی

دکتر نوشین امیرپور 

دکتر ابراهیم اسفندیاری

79
 

 


 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir