سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/12/17-10:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف عنوان مجریان سایر اطلاعات تاریخ ارائه یا تصویب
4 مبانی علمی زالو درمانی و پرورش زالو  دکتر محمد مظاهری (ویراستار علمی) - 99
3 چاپ کتاب درسنامه طب ایرانی دکتر محمد مظاهری و گروهی از متخصصان طب سنتی به همت دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت - 96
2 چاپ کتاب واژه نامه سه زبانه طب سنتی دکتر محمد مظاهری - دکتر محمود بابائیان - 94
1 چاپ کتاب هزار نکته ارزشمند در تجویز داروهای گیاهی رایج در بیش از هشتصد تست دکتر محمد مظاهری - 93

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir