سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,2018/04/09-21:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
واژه نامه سه زبانه طب سنتی دکتر محمد مظاهری - دکتر محمود بابائیان 94
چاب کتاب هزار نکته ارزشمند در تجویز داروهای گیاهی رایج در بیش از هشتصد تست دکتر محمد مظاهری 93
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir