سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/20-21:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام دستاورد/اختراع نام مجری سال
واژه نامه سه زبانه طب سنتی دکتر محمد مظاهری - دکتر محمود بابائیان 94
چاب کتاب هزار نکته ارزشمند در تجویز داروهای گیاهی رایج در بیش از هشتصد تست دکتر محمد مظاهری 93

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir