سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/12/16-12:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام دستاورد نام مجری سال
17 درسنامه میکروب شناسی عمومی و عملی مواد غذایی

دکتر حاجیه قاسمیان صفایی

دکتر فرخنده پورسینا

1399
16

تنظیم ژنتیکی بیان توکسین های باکتریایی

و روش های درمانی بر پایه توکسین

دکتر جمشید فقری 1397
15

اصول استاندارد تست های تشخیصی میکروب شناسی

و سنجش حساسیت میکروبی به روش انتشار از دیسک

دکتر جمشید فقری 1397
14 ویروس شناسی پزشکی

دکتر شراره مقیم

دکتر بهرام نصر اصفهانی

خانم نفیسه السادات حسینی

1393
13 اصول اساسی کنترل میکروارگانیسم ها دکتر جمشید فقری 1391
12 بیماریهای سل

دکتر بهرام نصراصفهانی

دکتر عباسعلی جوادی

مهندس مهران بهادرانی

مهندس تهمیه نریمانی

مهندس نفیسه السادات حسینی

1389
11 میکروبیولوژی تجربی دکتر جمشید فقری 1386
10 میکروبشناسی تخصصی مواد غذایی

ترجمه و تالیف دکتر حاجیه قاسمیان صفایی

دکتر فرخنده پورسینا

1386
9 توکسین باکتری دکتر جمشید فقری 1384
8 میکروبشناسی مواد غذایی دکتر حاجیه قاسمیان صفایی 1383
7 تحقیقات نظام سلامت دکتر حسن شجاعی 1383
6 ژنتیک باکتریها و مهندسی ژنتیک دکتر سیداصغر هوایی 1382
5 میکروب و ویروس شناسی پزشکی دکتر حسن تمیزی فر 1379
4 میکروبیولوژی پز شکی دکتر سیدعلی فاضلی 1377
3 ویروس شناسی (حاوی سئوالات) دکتر علیرضا نفیسی 1375
2 میکروبیولوژی و ایمنولوژی پزشکی دکتر اکبر توکلی 1374
1 میکروبیولوژی پزشکی ترجمه دکتر کامبیز حاذقی
1370

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir