سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه ایمنی شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/01/27-6:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان مجریان سایر اطلاعات تاریخ ارائه یا تصویب
1        
2 درسنامه ایمونولوژی به زبان خودمانی نویسنده: دکتر گنجعلی خانی حاکمی عکس جلد کتاب 1397
3 اصول فنی و تجهیزات آزمایشگاهی  نویسنده: دکتر آل صاحب فصول عکس جلد کتاب 1397
4 بیماری مولتیپل اسکلروزیس نویسندگان از گروه ایمنی: دکتر اسکندری و دکتر اسمعیل عکس جلدکتاب 1396
5 سیستم ایمنی چگونه کار میکند؟ مترجم: دکتر اسمعیل عکس جلدکتاب 1395
6 آزمایش های ایمنی شناسی نویسنده: دکتر اسکندری عکس جلدکتاب 1395
7 ارتباط ها و فرهنگ نویسنده: دکتر مسجدی عکس جلد کتاب 1395
8 ایمنی شناسی نویسنده: دکتر مسجدی عکس جلدکتاب 1395
9 کارآزمایی های بالینی و نمونه گیری نویسنده: دکتر مسجدی عکس جلدکتاب 1395
10 آلودگی هوا و سلامت انسان نویسنده از گروه ایمنی: دکتر اسمعیل عکس جلدکتاب 1394
11 ایمونولوژی پایه پزشکی نویسنده: دکتر اسکندی عکس جلدکتاب  1394
12 سیستم ایمنی و آلرژی نویسنده: دکتر اسکندری عکس جلدکتاب 1394
13   نویسنده: دکتر اسمعیل عکس جلدکتاب 1394
14 روشهای آزمایشگاهی در ایمونولوژی نویسنده: دکتر حاکمی عکس جلدکتاب 1394
15   نویسنده: دکتر حاکمی عکس جلدکتاب 1393
16 راهنمایی علمی و عملی در آزمایشگاه ایمونوشیمی نویسنده: دکتر حاکمی عکس جلدکتاب 1391
17 فرآیند ژل پلاکت کنسانتره برای ترمیم سلول دکتر پورآذر ثبت اختراع 1388
18 خلاصه مصور ایمونولوژی نویسنده: دکتر صاحب فصول عکس جلدکتاب 1385
19 ایمونولوژی سلولی و مولکولی نویسنده: دکتررضایی عکس جلدکتاب 1383
20   نویسنده: دکتر پورآذر عکس جلدکتاب 1382
21 سرطان شناسی مترجم: دکتر رضایی عکس جلدکتاب 1381
22 ایدز نویسنده: دکتررضایی عکس جلدکتاب 1380
23 راهنمای اچ آی وی مترجم: دکتر رضایی عکس جلدکتاب 1380
24 مفاهیم پایه ایمنی شناسی مترجم: دکتر رضایی عکس جلدکتاب 1378
25   نویسندگان از گروه ایمنی شناسی: دکتر ناهید اسکندری ودکتر نفیسه اسمعیل  چاپ کتاب   
         

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir