سایر دستاوردهای(کتاب /اختراعات و...) گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/07/09-11:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام  دستاورد : کتاب / اختراع نام مجری سال
کتاب قارچ شناسی پزشکی   امید رئیسی ،دکتر پروین دهقان ،محمدبهمئی ،دکتر مصطفی چادگانی پور ،دکتر شهلا شادزی  1395
کتاب انگل شناسی پزشکی -تک یاخته  تالیف :علی کرمانی -هادی غضنفری -زیر نظر آقای دکتر سید حسین حجازی  1389
کتاب انگل شناسی پزشکی -کرم شناسی  زیر نظر آقای دکتر سید حسین حجازی  1391
کتاب کریپتوسپوریدیوم در روش های تشخیصی   نویسندگان -مهدی اعظمی -دکتر سید حسین حجازی  1389
کتاب دایره  المعارف بیماریهای منتقله بوسیله بتدپایان در 3 جلد نویسندگان -منصوره شایقی -مهدی خوبدل-دکتر سیدمحمد ابطحی  1390
کتاب راهنمای تهیه پروپزال ،پایان نامه برای دانشجویان دوره های دکتری عمومی گروه پزشکی  تالیف :دکتر حسین یوسفی -دکتر محمود رفیعیان با همکاری نجمه صفری   1386
کتاب قارچ شناسی پزشکی -کارشناسی ارشد -دکتری 

تالیف :دکتر پروین دهقان -فائزه محمدی -هادی غضنفری 

1392
کتاب استخوان های قوی ، زنان قوی  نویسندگان :دکتر رسول محمدی -دکتر فرح تاج نواب اکبر-دکتر شهلا شادزی -محبوبه هادی پور  1393
تکنیک های ایمونولوژی در آزمایشگاه نویسندگان: دکترسید جواد هاشمی نیا، دکتر سپیده طلوعی 1389
بیولوژی انگل ها نویسندگان: دکتر فرزاد پارسا ، دکتر شروین غفاری، دکتر سپیده طلوعی 1390
حلزون شناسی در پزشکی نویسندگان: دکتر فرزاد پارسا ، دکتر سپیده طلوعی دکتر شروین غفاری 1396
زیست شناسی جانوری دکتر الهه پورعزیزی ،دکتر شیما طغیانی، نادر پسته چیان 1396

سیستم پیمایش ، غربالگری و تصویر برداری میکروسکوپ های آزمایشگاهی تشخیصی

مرجع ثبت کننده :مرکز مالکیت های معنوی اداره ثبت اختراعات

نادر پسته چیان  
     

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir