سال چهارم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/07/14-8:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی استاد راهنما سال ورودی Email موضوع پایان نامه
نسرین اوجی فرد   92    
فاطمه جهانشاهی فر   92    
مریم شیر مردی   92    
مریم علیزاده   92    
ساناز معصومی   92    
روشنک مهدی پور   92    
زهرا نیکو   92    
پدرام معینی   92    
 
روح اله اندامی   92    

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir