سال چهارم دستیاران رادیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/09/21-8:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email
     
     
     
     
     

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir