سال چهارم دستیاران رادیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/09/21-11:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email
     
     
     
     
     

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir