سال چهارم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/10/05-10:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دستیاران سال چهارم

دکتر احسان شیروانی

دکتر وحید آقائی

دکتر علی رمضانی نژاد

دکتر فرزاد میرامیرخانی

دکتر سید مجید درخشنده

دکتر بهزاد یاوری

دکتر فردین صالح زاده

دکتر کیوان کیانی

دکتر مهدی نجفی

دکتر علی اقبال

دکتر محمد هادی منصوری

دکتر فرشید ویسی

دکتر زهرا تیموری جروکانی

دکتر فرانک طیبی

دکتر مهرزاد برقی کار

دکتر زهرا علیزاده

دکتر فائزه فرهنگ

دکتر سید محمد امین سیدین

دکتر پیمان نیلفروش

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir