سال چهارم گروه پوست

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-7:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود E-mail
دكتر حسين حافظي
94 cdgg4@yahoo.com
دكتر عاطفه شجري 94 dr_shajari@yahoo.com
دكترسميرا كاظمي پور 94 samirkazemipoor@yahoo.com
دكتر محبوبه طلاكوب 94 mahboobeh.talakoob@yahoo.com
دكتر فرزانه دانش 94  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir