سال چهارم گروه پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/04-9:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود E-mail
مريم غلامي 1392 maryam.gholami712@gmail.com
انيس بستاكيان 1392 anisbostakian@gmail.com
مينا صابر 1392 mina_saber33@yahoo.com
نازيلا پوستيان 1392 n_po_76@yahoo.com
معصوم شهبازي 1392 masoomsh1982@yahoo.com
بهزاد بافنده 1392 behzad.bafandeh@gmail.com
سيامك رحماني 1392 siamak3s@yahoo.com
نسرين معتمدي فرد 1392 motamedinasrin@yahoo.com
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir