سال چهارم گروه پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/20-9:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود E-mail
دكترهدي صفايي 1393 safaeihoda@yahoo.com
دكترمجتبي نسيمي 1393 moitabanasimi@gmail.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir