سال سوم

تاریخ ایجاد شنبه,1395/08/22-10:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی   موضوع پایان نامه تاريخ تصويب استاد راهنما
           
دكتر بهزاد كورنگ بهشتي 1392   تاثیر بودزناید استنشاقی در پیشگیری از بروزبیماری مزمن ریوی در نوزادان مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی با سن بارداری کمتر از 28 هفته 93/7/29 دكتر صادق نيا- دكتر محمدي زاده
دكتر زينب سليماني 1393   بررسي تأثير تغذيه تكميلي با شربت گلوكونات روي كودكان مراجعه كننده به مطب و كلينيك متخصصين كودان بهتفكيك سطح اقتصادي- اجتماعي بالا و متوسط و پايين والدين در شهر اصفهان در سال هاي 94-93 93/10/30 دكتر مصطفوي
دكتر فروغ درخشاني 1393   بررسي اختلالات الكتروليتي و علايم باليني و ابسته در بيماران مصرف كننده داروهاي مهاركننده پمپ پروتون مراجعه كننده به درمانگاه گوارش بيمارستان امام حسين(ع) در سال 1396-1395 95/8/11 دكتر فاموري
دكتر مجتبي منتصري 1393        
دكتر عنايت ا... پورابراهيم 1393   بررسي مقايسه اي اتانول لاك با آنتي بيوتيك لاك در كودكان Access همودياليز بيمارستان امام حسين(ع) اصفهان در سال 1395   دكتر مريخي
دكتر اردلان ابراهيمي 1393   بررسي سطح كالپروتكتين مدفوع به روش غير تهاجمي در نوزادان با وزن كمتر از 1500 گرم مشكوك به انتروكوليت نكروزان 95/6/16 دكتر بركتين- دكتر صانعيان
دكتر نيروانا تواهن 1393        
دكتر نرگس انصاري 1393   بررسي نقش عفونت هليكوباكتر پيلوري در اختلال عملكرد اندوتليوم كودكان مبتلا و غير مبتلا به اين عفونت 95/6/16 دكتر پورمقدس- دكتر صانعيان
دكتر اشرف السادات موسوي 1393   بررسي تأثير اريترومايسين خوراكي بادوز بالا در درمان عدم تحمل تغذيه در نوزادان پره ترم 95/2/21 دكتر آرمانيان- دكتر محمدي زاده
دكتر گلاره كياني 1393   بررسي توزيع فراواني، تعيين نوع نقص ايمني و پيگيري كودكان مبتلا به عفونت منتشر ناشي از واكسن ب ث ژ و كودكان مبتلا به استئوميليت ناشي از واكسن ب ث ژ از سال 1384 تا 1395 در استان اصفهان 95/8/11 دكتر رحيمي- دكتر پورمقدس
دكتر مريم خليليان 1393   بررسي ارتباط بين حداقل بيماري باقي مانده پايان اين داكشن با ريسك فاكتو رهاي مختلف در بيماران مبتلا به لوسمي لنفوبلاستيك حاد دكتر يوسفيان 95/6/16
دكتر بيژن قائدشرفي 1393   بررسي ارتباط ميانگين حجم متوسط پلاكتي با ميانگين ضخامت انتيمامدياي كاروتيد و اندكس هاي قلبي در كودكان نارسايي انتهايي كليه 95/4/22 دكتر قيصري  دكتر دهقان
دكتر رز سلطاني 1393   بررسي اثر بخشي ديازپام اورال در پيش گيري از تكرار تب و تشنج به دنبال تزريق واكسن سياه سرفه در كودكان در شهر اصفهان 95/8/11 دكتر قضاوي
           
           
           
           
           
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir