سال سوم

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/02/28-8:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی استاد راهنما سال ورودی Email موضوع پایان نامه
شهریار مؤذنی   1392 shahryar.m1984@gmail.com  
سارا طباطبائیان   1392 sara.taba63@gmail.com  
ساره قاسمی   1392 ghasemi_sare@yahoo.com  
دلارام اقتصادی   1392 edelaram@ymail.com  
آینور پدرام   1392 ainour92@yahoo.com  
زهرا عبدالعالی   1392 z_abdolalie65@yahoo.com  
شهرزاد مرتضوی   1392 shahrzad2248@yahoo.com  
آفرین کاظمیان   1392 afarin_k65@yahoo.com  
مرضیه صالحی   1392 marziehsalehi@ymail.com  
پیمان میرشاهزاده   1392 peyman_mirshahzadeh@yahoo.com.au  
         
         

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir