سال سوم

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/08/26-7:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

نام و نام خانوادگی سال ورود Email موضوع پایان نامه استاد راهنما استاد مشاور
كوروش اخباري 1393        
ايمان مقدس 1393        
سعيد حقيقي 1393        
نرگس شاهوردي 1393        
عبدالرحمان پرنا 1393        
حسين كافي 1393        
ابولفضل تشيعي 1393        
سپيده خزائي 1393        
سالومه حيدري 1393        
داود محمدي 1393        
الهام شهبازي 1393        
محسن زماني 1393        
عليرضا غلاميان 1393        
رضا آذريان 1393        
الهام ورياني 1393        
الهام اسماعیلی 1392        

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir