سال سوم

تاریخ ایجاد یکشنبه,2016/11/27-11:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی رشته فوق تخصصی استاد راهنما سال ورودی Email موضوع پایان نامه
دكتر سعيد باعزت جرحي پلاستيك   1393    
دكتر رضا مقدم نيا جرحي پلاستيك   1393        
دكتر ابراهيم اسكندري جرحي پلاستيك   1393        
دكتر برزو  خالدي فر جراحي اطفال   1393    
           

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir