سال سوم گروه پوست

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/14-7:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود E-mail
دكتر مينو جلوان 95 minoo.jelvan@gmail.com
دكترفريفته اصفهانيان 95  
دكتراکرم السادات آميري 95 sadatamiri1367@gmail.com
 دكترزهرا صفوي 95 Zahra_SFV1@yahoo.com
دكترثمين نبوي نژاد 95 SaminStrs@gmail.com
 
   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir