سال سوم گروه پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/04-9:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود E-mail
هدي صفايي 1393 safaeihoda@yahoo.com
مجتبي نسيمي 1393 moitabanasimi@gmail.com
     
     
     
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir