سال دوم

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/02/28-8:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی استاد راهنما سال ورودی Email موضوع پایان نامه
فریده السادات آموزگار   1393 yoota-sat@yahoo.com  
محبوبه بهرامی   1393 mahboob_22@yahoo.com  
منیره حقانی فر   1393 monaha1393@gmail.com  
پردیس ادهمیان   1393 adh276@yahoo.com
رؤیا مظفری   1393 royamozaffary65@gmail.com  
هاجر سلیمی   1393 salimi85ha@gmail.com  
مرجان رحیمی   1393 rahimi_marjan2004@yahoo.com  
زهرا صانعیان   1393 shiva_saneian@yahoo.com  
سمانه سادات وطن خواه   1393 samaneh.vatan123@yahoo.com  
کوروش شیرانی   1393 k_shirani48@yahoo.com  
شیما شریفی   1393 sh.sharifi1985@yahoo.com  
نغمه صبا   1393 naghmesaba07@gmail.com  

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir