سال دوم

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/02/06-9:03
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی Email موضوع پایان نامه استاد راهنما
فرزانه احمد پور      
مائده ابراهیمیان      
بنفشه دهقان خلیلی      
فاطمه اسماعیلیان      
ندا معظم      
نهال اعظمی      
الهام مدنی      
سارا حق شناس      
مهرنوش صولتی      
مینا احمدی      
محبوبه محمدی      
لیلا تقی یار      

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir