سال دوم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/09/07-9:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی استاد راهنما سال ورودی Email موضوع پایان نامه
دكتر عليرضا اميران   1393    
دكتر پدرام هادي پور   1394    
دكتر مسعود عندليب   1394    
دكتر محمدقاسمي فرد   1394    
دكتر سيدرضا امير كاشاني   1394    
دكتر محمداسلاميان   1394    
دكتر الياس مصطفي پور   1394    
دكتر سهيل اميد ملايري   1394    
دكتر اميرطاهر تائبي   1394    
دكتر روح اله محقق نسب   1394    
         
         
         
         

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir