سال دوم

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/10/05-10:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دستیاران سال دوم

دکتر عبدالله ایزدی

دکتر ناصر هادی

دکتر محمود رضایی

دکتر حامد شهرکی

دکتر محمد رهنما

دکتر علی نیک نشان

دکتر باوری

دکتر رویا کثیری

دکتر الهام زنگنه

دکتر آرمینا رادمنش

دکتر منیژه دانش

دکتر مریم مرادی

 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir