سال دوم گروه پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/01/20-11:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email

زکیه  گنجه ای

95 Z.ganjei@gmail.com

اکرم السادات آمیری

95 sadatamiri1367@gmail.com
مینو جلوان 95 minoo.jelvan@gmail.com

فريفته اصفهانيان

95  

زهرا صفوی

95 Zahra_SFV1@yahoo.com
ثمین نبوی نژاد 95 SaminStrs@gmail.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir