دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/12/07-10:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
دكتر گيتي ابراهيمي 1396 giti-ebrahimi88@yahoo.com
دكتر مهري ميرزايي 1396 Dr_mehri_mirzaei@yahoo.com
دكتر آذين مؤمني 1396 azin.momeni67@gmail.com
دكتر آتوسا مهران نيا 1396 eng.kh_d@yahoo.com
دكتر مريم مهديه 1396 mari.mahdieh@gmail.com
دكتر زرينه مهجور 1396 mahjoorzarineh@yahoo.com
دكتر سعيده قائدي 1396 ghaedi_saeedeh@yahoo.com
دكتر ساره طاهري 1396 sareht9095@gmail.com
دكتر محبوبه رضايي 1396 mah.rezaei1979553@yahoo.com
دكتر اكبر تركي 1396 akbartorki@yahoo.com
دكتر عليرضا فاضلي 1395 rezaali.fazeli6768@gmail.com
دكتر امير بنازاده 1395 amir_banazade@yahoo.com
دكتر سارا خواهشي 1395 masoudvarzesh92@gmail.com
دكتر مينا احمدي 1395 mina.ahmadi492@yahoo.com
دكتر مرجانه شكراني 1395 mj.shokrani@gmail.com
دكتر ويدا مؤذني 1395 makhmaledel@yahoo.com
دكتر زهرا صالحي 1394 Salehiz54@yahoo.com
دكتر آذر ميرزايي 1394 schpk_63@yahoo.com
دكتر فهيمه محب محمدي 1394 fahimehmoheb2gmail.com
دكتر شادي سالك 1394 salek.shadi@gmail.com
دكتر آزاده سادات ميرزاده 1394 Mirzadeh.as@gmail.com
دكتر سوسن داريس 1394 Soosandaris111@gmail.com
دكتر هانيه بصيركازروني 1394 Hany_med1384@yahoo.com
دكتر محدثه بهشتي نژاد 1394 m.beheshty99@gmail.com
دكتر فريناز سهرابي 1394 frinazsohrabi@yahoo.com
دكتر مولود قنبريان 1394 Ghanbaryan.m@gmail.com
دكتر مريم بزرگزاد 1394 Maryam_boozorgzad@yahoo.com
دكتر مژگان گلي 1394 Goli2016@yahoo.com
دكتر لعيا اميني 1394 layaamini66@yahoo.com
دكتر رز سلطاني 1393 rosesoltani@gmail.com
دكتر زينب سليماني 1393 Dr.soleymani202063@yahoo.com
دكتر اردلان ابراهيمي 1393 Drardalanebrahimi75@yahoo.com
دكتر نرگس انصاري 1393 ansary.narges@yahoo.com
دكتر عنايت ا... پورابراهيم 1393 Drenayatpoorebrahim@yahoo.com
دكتر مريم خليليان 1393 medicin1381@gmail.com
دكتر فروغ درخشاني 1393  Dr.fd1984@gmail.com
دكتر بيژن قائدشرفي 1393 bizhanghaedsharafi@gmail.com
دكتر مجتبي منتصري 1393 mojtaba2100@yahoo.com
دكتر اشرف السادات موسوي 1393 msarair@yahoo.com
دكتر گلاره كياني 1393 goli2291@yahoo.com
دكتر نيروانا تواهن 1393 nirvana_tavahen@yahoo.com

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir