دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-8:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
1 دکتر راضیه رئیسی 1398 reicyrazeieh@gmail.com
2 دکتر نرگس شریفی 1398 nsharifi90@gmail.com
3 دکتر شیدا امینی 1398 sheida_amn@yahoo.com
4 دکتر حسین صالحی 1398 hosseinnoor2@gmail.com
5 دکتر محمد آقایی زاده ظروفی 1398 9dr.maz9@gmail.com
6 دکتر بهنوش مسیبی 1398 mosayebibehnoosh8@gmail.com
7 دکتر عاطفه کرباسی 1398 mmahdi.sadeghi@gmail.com
8 دکتر انسیه طاهری 1398 en.taheri@yahoo.com
9 دکتر سمن توکلی 1398 saaman.tavakoli@gmail
10 دکتر سیما اخوان 1398 simaakhavan@ymail.com
11 دكتر ويدا هاشمي 1397 hashemivida92@yahoo.com
12 دكتر مليحه قندهاري 1397 me2mosbat@gmail.com
13 دكتر محدثه قاسمي 1397 ghasemi.mhds@gmail.com
14 دكتر ندا شيرواني 1397 drvnm.padide84@yahoo.com
15 دكتر شيما سعيدي 1397 shimasaeidi9069@yahoo.com
16 دكتر مهناز خيري 1397 mhz.kheyri@gmail.com
17 دكتر رعناسادات صالح 1397 ranasaleh.medical.univercity@gmail.com
18 دكتر گيتي ابراهيمي 1396 giti-ebrahimi88@yahoo.com
19 دكتر مهري ميرزايي 1396 Dr_mehri_mirzaei@yahoo.com
20 دكتر آذين مؤمني 1396 azin.momeni67@gmail.com
21 دكتر آتوسا مهران نيا 1396 eng.kh_d@yahoo.com
22 دكتر مريم مهديه 1396 mari.mahdieh@gmail.com
23 دكتر زرينه مهجور 1396 mahjoorzarineh@yahoo.com
24 دكتر سعيده قائدي 1396 ghaedi_saeedeh@yahoo.com
25 دكتر ساره طاهري 1396 sareht9095@gmail.com
26 دكتر محبوبه رضايي 1396 mah.rezaei1979553@yahoo.com
27 دكتر اكبر تركي 1396 akbartorki@yahoo.com
28 دكتر زينب سليماني 1393 Dr.soleymani202063@yahoo.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir