دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/06/20-4:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سال ورودی ایمیل
دکتر راضیه رئیسی 1398 reicyrazeieh@gmail.com
دکتر نرگس شریفی 1398 nsharifi90@gmail.com
دکتر فؤاد نعمت اللهی 1398 nematollahif@yahoo.com
دکتر شیدا امینی 1398 sheida_amn@yahoo.com
دکتر بهنوش مسیبی 1398 mosayebibehnoosh8@gmail.com
دکتر عاطفه کرباسی 1398  
دکتر انسیه طاهری 1398 en.taheri@yahoo.com
دكتر ويدا هاشمي 1397 hashemivida92@yahoo.com
دكتر علي مالكي 1397 dr_ali_maleky@yahoo.com
دكتر مليحه قندهاري 1397 me2mosbat@gmail.com
دكتر محدثه قاسمي 1397 ghasemi.mhds@gmail.com
دكتر ندا شيرواني 1397 drvnm.padide84@yahoo.com
دكتر شيما سعيدي 1397 shimasaeidi9069@yahoo.com
دكتر مهناز خيري 1397 mhz.kheyri@gmail.com
دكتر رعناسادات صالح 1397 ranasaleh.medical.univercity@gmail.com
دكتر گيتي ابراهيمي 1396 giti-ebrahimi88@yahoo.com
دكتر مهري ميرزايي 1396 Dr_mehri_mirzaei@yahoo.com
دكتر آذين مؤمني 1396 azin.momeni67@gmail.com
دكتر آتوسا مهران نيا 1396 eng.kh_d@yahoo.com
دكتر مريم مهديه 1396 mari.mahdieh@gmail.com
دكتر زرينه مهجور 1396 mahjoorzarineh@yahoo.com
دكتر سعيده قائدي 1396 ghaedi_saeedeh@yahoo.com
دكتر ساره طاهري 1396 sareht9095@gmail.com
دكتر محبوبه رضايي 1396 mah.rezaei1979553@yahoo.com
دكتر اكبر تركي 1396 akbartorki@yahoo.com
دكتر عليرضا فاضلي 1395 rezaali.fazeli6768@gmail.com
دكتر امير بنازاده 1395 amir_banazade@yahoo.com
دكتر سارا خواهشي 1395 masoudvarzesh92@gmail.com
دكتر مينا احمدي 1395 mina.ahmadi492@yahoo.com
دكتر مرجانه شكراني 1395 mj.shokrani@gmail.com
دكتر ويدا مؤذني 1395 makhmaledel@yahoo.com
دكتر زهرا صالحي 1394 Salehiz54@yahoo.com
دكتر آذر ميرزايي 1394 schpk_63@yahoo.com
دكتر فهيمه محب محمدي 1394 fahimehmoheb2gmail.com
دكتر شادي سالك 1394 salek.shadi@gmail.com
دكتر آزاده سادات ميرزاده 1394 Mirzadeh.as@gmail.com
دكتر سوسن داريس 1394 Soosandaris111@gmail.com
دكتر هانيه بصيركازروني 1394 Hany_med1384@yahoo.com
دكتر محدثه بهشتي نژاد 1394 m.beheshty99@gmail.com
دكتر فريناز سهرابي 1394 frinazsohrabi@yahoo.com
دكتر مولود قنبريان 1394 Ghanbaryan.m@gmail.com
دكتر مريم بزرگزاد 1394 Maryam_boozorgzad@yahoo.com
دكتر مژگان گلي 1394 Goli2016@yahoo.com
دكتر لعيا اميني 1394 layaamini66@yahoo.com
دكتر زينب سليماني 1393 Dr.soleymani202063@yahoo.com
دكتر مريم خليليان 1393 medicin1381@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir