سال اول

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/04/02-5:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی استاد راهنما سال ورودی Email موضوع پایان نامه
دکترعباس آذربایجانی   1391 abas.az2000@gmail.com  
 دکتر علی مولائی   1391 ali109118@yahoo.com  
دکتر مریم بابائیان   1391 MBmed80@yahoo.com  
دکتر مریم علوی راد   1391 maryamalavirad@yahoo.com

 

 دکتر آصفه مژده    1391 Asf.mojdeh@gmail.com  
دکتر رؤیا کریمی   1391 dr.royakarimi@gmail.com  
دکتر فاطمه جبلی   1391 fatemeh8188@gmail.com  
 دکتر زهرا یوسفیان   1391 zyoosefian26@yahoo.com  
 دکتر مریم کیانی   1391 drmaryamkiani@yahoo.com  
 دکتر پریوش مشفق   1391 parivash.moshfegh@yahoo.com  
         

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir