دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/06-10:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود رایانامه
  سال اول
1 ليلا استوار 1398 dr.ostovar1991@gmail.com
2 علي بهرام نژاد 1398 bahramnejad1370@gmail.com
3 گلگونه افقري 1398 golgoonehafghari@yahoo.com
4 پگاه ترابي 1398 pegah.md94@gmail.com
5 مرتضي جعفرپور 1398 mortezajafarpor@gmail.com
6 طوبي جعفري 1398 drtgafari@gmail.com
7 علي حاجي هاشمي 1398 a.hajihashemi371@gmail.com
8 حميدرضاحسني 1398 rezahassanis.hamid
9 شميم شفيعيون 1398 shshafieyoon@gmail.com
10 فاطمه صادقي 1398 s.f.s.sadeghi1397@gmail.com
11 ساره صهبا 1398 sarsaba2000@yahoo.com
12 علي طاهري نيا 1398 alizoss283@yahoo.com
13 سحر عادي زاده 1398 sahar16-p@yahoo.com
14 مرضيه عزيزيان 1398 m-faresan@yahoo.com
15 پريسا غلام پور 1398 gholampor.parisa@gmail.com
16 ندا سادات منصوري 1398 mtns94@gmail.com
17 حنانه مير گلوي بيات 1398 dr.hbayat@yahoo.com
18 هنگامه نظري 1398 hengamehnazari1372@gmail.cim
19 كمال صغير 1398 kamal19902010@hotmail.com
20 سمانه ورناصري 1398 samane.varnaseri30@gmail.com
  سال دوم
1 مژده اسحاقي 1397 davoud.abbasi71@gmail.com
2 حسني تابه زر 1397 zahra elema@yahoo.com
3 شعله خسروي 1397 shole khosravi@yahoo.com
4 جليل خطايي 1397 a@gmail.com
5 شهربانو ذوالفقاري 1397 pusaidon@gmail.com
6 ابراهيم رفيعي 1397 minter682@gmail.com
7 مريم سبحان 1397 msobhan70@yahoo.com
8 اميرعباس شفيعي 1397 amir sh 1366@yahoo.com
9 سحر صرامي 1397 eurika20022003@yahoo.com
10 وحيد طالبي 1397 vahid-taalebi@yahoo.com
11 رضا طبيبيان 1397 srt-1371@yahoo.com
12 مهناز فصولي 1397 a@gmail.com
13 اعظم قادريان 1397 rajaei.mohsen15@gmail.com
14 سعيده قزويني 1397 saeideh.ghazvini@gmail.com
15 امير يوسفي 1397 amir.u3fi@yahoo.com
16 كيميا كاظمي 1397 73kimia@gmail.com
17 فاطمه كريمي 1397 f.karimi167@gmail.com
18 آرين گلاب بخش 1397 aryangolabbakhsh@gmail.com
  سال سوم
1 زهرا اسدالهي 1396 ravanbarzin-f@yahoo.com
2 نفيسه جعفري 1396 nafisehjafari89@gmail.com
3 نوير چيت ساز 1396 ch.navid@yahoo.com
4 غزاله حسن پور خادمي 1396 gh.hasanpoor@gmail.com
5 عباسعلی سلامتي زاده 1396 dr.salamat74@gmail.com
6 فرشته شريفي 1396 fereshtehsharifi@yahoo.com
7 زينب شفيعيان 1396 khosfian24@gmail.com
8 مريم طارمي 1396 hadi.taremi@gmail.com
9 علي طالبي 1396 a.talebi1991@yahoo.com
10 مهسا سادات عارفي نژاد 1396 hadi6369@yahoo.com
11 سميه فدوي 1396 onlysepahanes@yahoo.com
12 مريم لطفي 1396 lotf-mary@yahoo.com
13 الهام مرادي 1396 dr.e.moradi@gmail.com
14 نعيمه كاردان پور 1396 nkardanpor@yahoo.com
15 حسين كوهي 1396 hkoohi91@gmail.com
16 پروانه حاج عليخاني 1396 parvane.hajalikhani@gmail.com
  سال چهارم
1 گلنار خالدي 1395 yousef.ch.u@gmail.nom
2 زهرا رضايي 1395 nz.rezaei4000@gmail.com
3 عليرضا رضايي 1395 ali.r1367@yahoo.com
4 اميراحمد زماني 1395 amiro.zamani@yahoo.com
5 نيلوفر شعباني كيا 1395 khnlfr@yahoo.com
6 آرزو شفيعيون 1395 baran8142@yahoo.com
7 فتانه شيراني 1395 fshirani71@yahoo.com
8 آرزو صادقيان 1395 drarezoosadeghian@gmail.com
9 شهرام عبدي 1395 shahramabdi65@yahoo.com
10 فلورا فردوسي 1395 felora.ferdosi@yahoo.com
11 امير افراز فلاح 1395 amirafrazf@yahoo.com
12 سعيد فهيمي تبار 1395 fahimisaeid191@gmail.com
13 امير محمد قانعي 1395 ghamir1366@gmail.com
14 مسعود مهدي 1395 mahdim113@gmail.com
15 مهديه متين فر 1395 Matinfar.mahdieh@gmail.com
16 ندا آذين 1395 azin.neda@gmail.com
17 ايمان جنت 1395 imanjannat9@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir