دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/05/15-9:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email
سال اول
زهرا اسدالهي 1396 ravanbarzin-f@yahoo.com
شادي افيوني 1396 shadi.af1992@gmail.com
نفيسه جعفري 1396 nafisehjafari89@ygmail.com
نويد چيت ساز 1396 ch.navid@yahoo.com
غزاله حسن پور خادمي 1396 gh.hasanpoor@gmail.com
عباسعلي سلامتي زاده 1396 dr.salamat74@gmail.com
فرشته شريفي 1396 fereshtehsharifi@yahoo.com
زينب شفيعيان 1396 khosfian24@gmail.com
مريم طارمي 1396 hadi.taremi@gmail.com
علي طالبي خرزوقي 1396 a.talebi1991@yahoo.com
مهسا سادات عارفي نژاد 1396 hadi6369@yahoo.com
سميه فدو ي اردستاني 1396 onlysepahanes@yahoo.com
مريم لطفي ساماني 1396 lotf_mary@yahoo.com
الهام مرادي 1396 Dr.e.moradi@gmail.com
نعيمه كاردان پور 1396 nkardanpor@yahoo.com
حسين كوهي 1396 hkoohi91@gmail.com
پروانه حاج عليخاني 1396 Parvane.hajalikhani@gmail.com
سال دوم
گلناز خالدي 1395 yousef.ch.u@gmail.com
زهرا رضائي 1395 nz.rezaei4000@gmail.com
عليرضا رضائي 1395 ali.r_1367@yahoo.com
اميراحمد زماني 1395 amiro.zamani@yahoo.com
نيلوفر شعباني كيا 1395 khnlfr@yahoo.com
آرزو شفيعيون 1395 baran8142@yahoo.com
فتانه شيراني 1395 fshirani71@yahoo.com
آرزو صادقيان 1395 drarezoosadeghian@gmail.com
شهرام عبدي 1395 shahramabdi65@yahoo.com
فلورا فردوسي 1395 felora.ferdosi@yahoo.com
اميرافراز فلاح 1395 amirafrazf@yahoo.com
سعيد فهيمي تبار 1395 fahimisaeid191@gmail.com
اميرمحمد قانعي 1395 ghamir1366@gmail.com
مسعود مهدي 1395 mahdim113@gmail.com
مهديه متين فر 1395 Matinfar.mahdieh@gmail.com
ندا آذين 1395 azin.neda@gmail.com
ايمان جنت 1395 imanjannat9@gmail.com
سال سوم
فاطمه طالب 1394 dr.fatemehtaleb@gmail.com
حسين زارع 1394 H2are67@yahoo.com
مينا صالحي 1394 Mina_salehi1988@yahoo.com
ليلا كمالي 1394  
زهرا ابراهيمي 1394 Medicine1384@gmail.com
فرهاد رضايي 1394 Farhad.rezaei.1@gmail.com
راحله السادات ميرفصيحي 1394 R.Mirfasihi@yahoo.com
سميرا سليماني 1394 Samira368@gmail.com
عاطفه اسحاقيان 1394 atefeh.eshaghian15@gmail.com
مهسا مسجدي 1394 Mahsisf_110@yahoo.com
شفيقه پارسايي 1394 Sh.pa.1363@gmail.com
تقي جليل 1394 Taghi_jalil@yahoo.com
مريك لشكربلوك 1394 l.kamali67@yahoo.com
پيمان شهرياري فر 1394 shahriarifar@gmail.com
روشنك مشيري 1394 Roshanak_moshiri86@yahoo.com
جواد نقي زاده 1394 Javad.tabib@gmail.com
مهسا عسكري 1394 mahsaaskary@yahoo.com
محسن آستركي 1394 Mohsen_5917@yahoo.com
مرضيه حجتي 1394 mar.hojaty@gmail.com
مصطفي حبيب اللهي 1394  
سعيد بهشتيان نژاد 1394 sadrabeheshtian@gmail.com
سال چهارم
رويا آزاد 1393 thebluedream2003@yahoo.com
پويا اكبري 1393 LEXLLS8844@yahoo.com
محمدمهدي برادران 1393 mehdi.baradaran57@gmail.com
فهيمه جعفري 1393 Jafari.fahime86@gmail.com
مائده خدائي 1393 maedekhodayi@yahoo.com
سعيده شكري 1393  
سيد امير طباطبايي 1393 kafi_mo@yahoo.com
مرضيه عالي نژاد 1393 marzieh.aalinezhad@gmail.com
فريبا عليخاني 1393 Fariba.Alikhani@yahoo.com
زهره محمدزاده 1393  
محسن معصومي 1393 mohsen.masumi1384@gmail.com
محمد نيلچيان 1393 mnilchiann@gmail.com
ليلا هلاكويي 1393  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir