دستیاران تخصصی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/12/26-10:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود رایانامه
  سال اول
1 مژده اسحاقی 1397 davoud.abbasi71@gmail.com
2 حسنا تابه زر 1397 zahra_elema@yahoo.com
3 شعله خسروی 1397 shole_khosravi@yahoo.com
4 جلیل خطایی 1397 a@gmail.com
5 شهربانو ذوالفقاری 1397 pusaidon@gmail.com
6 ابراهیم رفیعی 1397 minter682@gmail.com
7 مریم سبحان 1397 msobhan70@yahoo.com
8 امیر عباس شفیعی 1397 amir_sh_1366@yahoo.com
9 سحر صرامی 1397 eurika20022003@yahoo.com
10 نسرین صفری 1397 nasrinsafari72@yahoo.com
11 وحید طالبی 1397 vahid_taalebi@yahoo.com
12 سید رضا طبیبیان 1397 srt_1371@yahoo.com
13 مهناز فصولی 1397 a@gmail.com
14 اعظم قادریان 1397 rajaei.mohsen15@gmail.com
15 سعیده قزوینی 1397 saeideh.ghazvini@gmail.com
16 امیر یوسفی 1397 amir.u3fi@yahoo.com
17 کیمیا کاظمی 1397 73kimia@gmail.com
18 فاطمه کریمی 1397 f.karimi167@gmail.com
19 آرین گلاب بخش 1397 aryangolabbakhsh@gmail.com
  سال دوم
20 زهرا اسدالهي 1396 ravanbarzin-f@yahoo.com
21 شادي افيوني 1396 shadi.af1992@gmail.com
22 نفيسه جعفري 1396 nafisehjafari89@ygmail.com
23 نويد چيت ساز 1396 ch.navid@yahoo.com
24 غزاله حسن پور خادمي 1396 gh.hasanpoor@gmail.com
25 عباسعلي سلامتي زاده 1396 dr.salamat74@gmail.com
26 فرشته شريفي 1396 fereshtehsharifi@yahoo.com
27 زينب شفيعيان 1396 khosfian24@gmail.com
28 مريم طارمي 1396 hadi.taremi@gmail.com
29 علي طالبي خرزوقي 1396 a.talebi1991@yahoo.com
30 مهسا سادات عارفي نژاد 1396 hadi6369@yahoo.com
31 سميه فدو ي اردستاني 1396 onlysepahanes@yahoo.com
32 مريم لطفي ساماني 1396 lotf_mary@yahoo.com
33 الهام مرادي 1396 Dr.e.moradi@gmail.com
34 نعيمه كاردان پور 1396 nkardanpor@yahoo.com
35 حسين كوهي 1396 hkoohi91@gmail.com
36 پروانه حاج عليخاني 1396 Parvane.hajalikhani@gmail.com
  سال سوم
37 گلناز خالدي 1395 yousef.ch.u@gmail.com
38 زهرا رضائي 1395 nz.rezaei4000@gmail.com
39 عليرضا رضائي 1395 ali.r_1367@yahoo.com
40 اميراحمد زماني 1395 amiro.zamani@yahoo.com
41 نيلوفر شعباني كيا 1395 khnlfr@yahoo.com
42 آرزو شفيعيون 1395 baran8142@yahoo.com
43 فتانه شيراني 1395 fshirani71@yahoo.com
44 آرزو صادقيان 1395 drarezoosadeghian@gmail.com
45 شهرام عبدي 1395 shahramabdi65@yahoo.com
46 فلورا فردوسي 1395 felora.ferdosi@yahoo.com
47 اميرافراز فلاح 1395 amirafrazf@yahoo.com
48 سعيد فهيمي تبار 1395 fahimisaeid191@gmail.com
49 اميرمحمد قانعي 1395 ghamir1366@gmail.com
50 مسعود مهدي 1395 mahdim113@gmail.com
54 مهديه متين فر 1395 Matinfar.mahdieh@gmail.com
52 ندا آذين 1395 azin.neda@gmail.com
53 ايمان جنت 1395 imanjannat9@gmail.com
  سال چهارم
54 فاطمه طالب 1394 dr.fatemehtaleb@gmail.com
55 حسين زارع 1394 H2are67@yahoo.com
56 مينا صالحي 1394 Mina_salehi1988@yahoo.com
57 ليلا كمالي 1394  
58 زهرا ابراهيمي 1394 Medicine1384@gmail.com
59 فرهاد رضايي 1394 Farhad.rezaei.1@gmail.com
60 راحله السادات ميرفصيحي 1394 R.Mirfasihi@yahoo.com
61 سميرا سليماني 1394 Samira368@gmail.com
62 عاطفه اسحاقيان 1394 atefeh.eshaghian15@gmail.com
63 مهسا مسجدي 1394 Mahsisf_110@yahoo.com
64 شفيقه پارسايي 1394 Sh.pa.1363@gmail.com
65 تقي جليل 1394 Taghi_jalil@yahoo.com
66 مريم لشكربلوك 1394 l.kamali67@yahoo.com
67 پيمان شهرياري فر 1394 shahriarifar@gmail.com
68 روشنك مشيري 1394 Roshanak_moshiri86@yahoo.com
69 جواد نقي زاده 1394 Javad.tabib@gmail.com
70 مهسا عسكري 1394 mahsaaskary@yahoo.com
71 محسن آستركي 1394 Mohsen_5917@yahoo.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir