دستیاران تخصصی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/01-8:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سال ورود

سال دستیاری

Email

شموئیل یروشالمی 97 1

shamouil126@yahoo.com

آزیتا عظیمی 97 1 azita_azimi@yahoo.com
محمدرضا اسدالهیان 96 2 mohamadrezaasadolahian@gmail.com
 کوروش اقدامی 96 2 kourosh_eghdami@yahoo.com
علیرضا امیری 96 2 dr.amiri1347@gmail.com
امین حسن خانی 96 2 7vad113@gmail.com
علی دلائلی 96 2 adalaeli@yahoo.com
محسن سالمی 96 2 msas1390@yahoo.com
میثامه شاهنظری 96 2 shahbazi.sadegh@yahoo.com
خاطره غزنوی 96 2 armn2747@gmail.com
امید غیور 96 2 omid.ghayour@gmail.com
امیرحسین فامیل چیت گریان 96 2 amirluckyboy2005@yahoo.com
عماد یزدانی 96 1 yazdani.emad@gmail.com
حسینعلی مردانی 96 2 mzesfahan98@gmail.com
مهدیه السادات موسی کاظمی 96 1 mousakazemi.mh@gmail.com
ندا نصری 96 2 Nasrineda@gmail.com
الهه نصری 96 2 elahenasr67@yahoo.com
مرضیه ولی 96 2 marzie.vali52@gmail.com
محمدمهدی کرمانی نژاد 96 1 kermaninezhad@gmail.com
مصطفی فرقانی 95 2 mohamadrezaasadolahian@gmail.com
مریم بهروان

95

3 behravanm@yahoo.com

لعبت ادیب

95

3

loabat_adib@yahoo.com

علی بیگدلی

95

3

alibigdeli52@gmail.com

زهرا حسینی

95

3

dr.zahoseini@gmail.com

مهرناز سادات حکمیان

95

2

radicalnet524@yahoo.com

سیروس درخشان

95

2

dr.sderakhshan@yahoo.com

خسرو رحیمی

95

3

khosrorahimi555@yahoo.com

آذردخت رحیمی نیک

95

3

amir135@gmail.com

محمد شرف صالح

95

3

payam1188@yahoo.com

امید شکوهی

95

3

omid.shokoohi@yahoo.com

مهدی عطایی

95

3

mehdi.ataie67@gmail.com

فریدون فروتن

95

3

fforoutan46@gmail.com

علیرضا فقیهی

95

3

drfaqihi7@gmail.com

محمد گلبان

95

3

mohammad_golban@yahoo.com

مریم متقی

95

3

mariam.mottaghi@gmail.com

کیوان ناصح

95

3

knaseh@gmail.com

سیدامیررضا هوشمند

95

3

amir.hm88@gmail.com

زهره وکیلی

95

2

vakili_h8@yahoo.com

حميد شعباني

94

3

Shamid69@yahoo.com

شادي حسن

94

3

Aroma_1367@yahoo.com

نوشين اديب

94

3

.adib1394@gmail.com

صفورا مظفري

94

3

safoora_mozafari@yahoo.com

سهيلا كوهستاني ريزي

94

3

kouhestani@yahoo.com

رضا صديق

94

3

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir