دستیاران تخصصی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/05-8:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سال ورود

سال دستیاری

Email

پریسا نصراصفهانی 98 1 pnasr0895@gmail.com
نهال السادات نوریان 98 1 mahmood.hajibabaie@gmail.com
شموئیل یروشالمی 97 2

shamouil126@yahoo.com

آزیتا عظیمی 97 2 azita_azimi@yahoo.com
محمدرضا اسدالهیان 96 3 mohamadrezaasadolahian@gmail.com
 کوروش اقدامی 96 3 kourosh_eghdami@yahoo.com
علیرضا امیری 96 3 dr.amiri1347@gmail.com
امین حسن خانی 96 3 7vad113@gmail.com
علی دلائلی 96 3 adalaeli@yahoo.com
محسن سالمی 96 3 msas1390@yahoo.com
میثامه شاهنظری 96 3 shahbazi.sadegh@yahoo.com
خاطره غزنوی 96 3 armn2747@gmail.com
امید غیور 96 3 omid.ghayour@gmail.com
امیرحسین فامیل چیت گریان 96 3 amirluckyboy2005@yahoo.com
عماد یزدانی 96 3 yazdani.emad@gmail.com
حسینعلی مردانی 96 2 mzesfahan98@gmail.com
مهدیه السادات موسی کاظمی 96 3 mousakazemi.mh@gmail.com
ندا نصری 96 3 Nasrineda@gmail.com
الهه نصری 96 3 elahenasr67@yahoo.com
مرضیه ولی 96 3 marzie.vali52@gmail.com
محمدمهدی کرمانی نژاد 96 3 kermaninezhad@gmail.com

مهرناز سادات حکمیان

95

2

radicalnet524@yahoo.com

سیروس درخشان

95

2

dr.sderakhshan@yahoo.com

محمد گلبان

95

3

mohammad_golban@yahoo.com

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir