دستیاران تخصصی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/25-11:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

سال ورود

سال دستیاری

Email

محمدرضا اسدالهیان 96 1 mohamadrezaasadolahian@gmail.com
 کوروش اقدامی 96 1 kourosh_eghdami@yahoo.com
علیرضا امیری 96 1 dr.amiri1347@gmail.com
امین حسن خانی 96 1 7vad113@gmail.com
پریسا دانش مطلق 96 1 pd84med@yahoo.com
علی دلائلی 96 1 adalaeli@yahoo.com
محسن سالمی 96 1 msas1390@yahoo.com
میثامه شاهنظری 96 1 shahbazi.sadegh@yahoo.com
خاطره غزنوی 96 1 armn2747@gmail.com
امید غیور 96 1 omid.ghayour@gmail.com
امیرحسین فامیل چیت گریان 96 1 amirluckyboy2005@yahoo.com
عماد یزدانی 96 1 yazdani.emad@gmail.com
 حسینعلی مردانی 96 1 mzesfahan98@gmail.com
سیدزکریا موسوی نسب 96 1 sayedzakariamoosavinasab@gmail.com
مهدیه السادات موسی کاظمی 96 1 mousakazemi.mh@gmail.com
الهه نصری 96 1 elahenasr67@yahoo.com
ندا نصری 96 1 Nasrineda@gmail.com
مرضیه ولی 96 1 marzie.vali52@gmail.com
علیرضا قدوسی 96 1  
محمدمهدی کرمانی نژاد 96 1 kermaninezhad@gmail.com
مصطفی فرقانی 95 2 mohamadrezaasadolahian@gmail.com
مریم بهروان

95

2 behravanm@yahoo.com

لعبت ادیب

95

2

loabat_adib@yahoo.com

علی بیگدلی

95

2

alibigdeli52@gmail.com

زهرا حسینی

95

2

dr.zahoseini@gmail.com

مهرناز سادات حکمیان

95

2

radicalnet524@yahoo.com

سیروس درخشان

95

2

dr.sderakhshan@yahoo.com

خسرو رحیمی

95

2

khosrorahimi555@yahoo.com

آذردخت رحیمی نیک

95

2

amir135@gmail.com

محمد شرف صالح

95

2

payam1188@yahoo.com

امید شکوهی

95

2

omid.shokoohi@yahoo.com

مهدی عطایی

95

2

mehdi.ataie67@gmail.com

فریدون فروتن

95

2

fforoutan46@gmail.com

علیرضا فقیهی

95

2

drfaqihi7@gmail.com

محمد گلبان

95

2

mohammad_golban@yahoo.com

مریم متقی

95

2

mariam.mottaghi@gmail.com

نصیبه السادات میرطالبی

95

2

arnj14@yahoo.com

کیوان ناصح

95

2

knaseh@gmail.com

سیدامیررضا هوشمند

95

2

amir.hm88@gmail.com

زهره وکیلی

95

2

vakili_h8@yahoo.com

حسن امامی

93

3

Hasanemumi682@gmail.com

مهدي ابراهيمي

94

3

mahdi12@gmail.com

آرش نيكونژاد

94

3

Nikoonejad.arash@gmail.com

مهدي احمدپور

94

3

Dr.ahmadpour.ma@gmail.com

سيد مهدي ميرحسيني

94

3

m_jrhoseini@yahoo.com

حميد شعباني

94

3

Shamid69@yahoo.com

محمدعلي معمارزاده

94

3

ma.memar.md@gmail.com

مهدي بت شكن

94

2

Mahdi_botshekan@yahoo.com

احمد عزيزالهي

94

3

Ahmad azizollahi67@gmail.com

اميربهادر برومند جزي

94

3

ABBg68@yahoo.com

شادي حسن

94

2

Aroma_1367@yahoo.com

ساناز خليليان

94

3

sanaz.khalilian@gmail.com

مريم ايلبگي زاده

94

2

maryamilbagi@gmail.com

نوشين اديب

94

3

.adib1394@gmail.com

صفورا مظفري

94

3

safoora_mozafari@yahoo.com

اعظم ابراهيمي علويجه

94

3

Azamebrahimi611@gmail.com

سهيلا كوهستاني ريزي

94

3

kouhestani@yahoo.com

مريم جاويد

94

3

Mar.javid2014@gmail.com

طيبه چلمقاني

94

3

Tcholmaghani@gmail.com

رضا صديق

94

3

 

فواد صفدري نژاد

94

3

safdarinejad@gmail.com

هما سعادتی

94

3 homa_saadati@yahoo.com
سعید امیرصدری

94

3 saed_11@rocketmail.com
 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir