سال اول گروه پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/10/10-8:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email
پريساحاج حيدري 97 parisahajheidarii@gmail.com
مهسااختريان بروجني 97 mahsaakhtari@gmail.com
سعيده رحيمي 97 rahimi@uma.ac.ir
رضامعيني فارساني 97 reza_moeine_1987@yahoo.com
اعظم موسوي 97 zmmosavi@yahoo.com
مريم فتاحي نسب 97  
مريم عليزاده 97 maryam.alizadeh87@gmail.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir