سال اول گروه پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/04-9:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی دستیار سال ورود Email
فاطمه كريمي 1395 fatemenima1367@yahoo.com
اكرم السادات آميري 1395 sadatamiri1367@gmail.com
مينو جلوان 1395 minoo.jelvan@gmail.com
رقيه سادات خليلي 1395 r.khalili2020@gmail.com
زهرا صفوي 1395 zahra SFVI@yhoo.com
ثمين نبوي نژاد 1395 samin STRS@GMAIL.COM
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir