سالن مطالعه کتابخانه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/12/19-6:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سالن مطالعه كتابخانه پزشکی :
-------------------------------
سالن مطالعه در طبقه اول ساختمان كتابخانه و روبروی معاونت پژوهشی دانشکده قرار دارد.
در حال حاضر ظرفیت سالن مطالعه 225نفر میباشد.
سالن مطالعه به دو قسمت تقسیم شده است (سالن مطالعه خواهران و برادران )
قوانین و مقررات سالن مطالعه :
1- در سالن مطالعه از حركاتي كه موجب سلب  آسايش ديگران مي گردد مانند بلند صحبت كردن ، راه رفتن و خوردن غذا و... جداًخودداري گردد .
2- ازپوشیدن کفش صدادار که باعث عدم تمرکز دیگران میشود خودداری گردد.
3- به خاطر رفاه سایرین استفاده از تلفن همراه در بخشهای مختلف کتابخانه بخصوص سالن مطالعه ممنوع است.
4-با توجه به اینکه سالن مطالعه خواهران و برادران در یک مکان قرار دارد و تنها به وسیله پارتیشن از هم تفکیک شده اند لذا رعايت حجاب اسلامي جهت خواهران  الزامي است .
5- با توجه به محدودیت  ظرفیت پذیرش سالن مطالعه صرفاً ،دانشجویان دانشکده پزشکی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده و دستیاران تخصصی و فوق تخصصی مجازند که از سالن مطالعه کتابخانه استفاده نمایند.
6- ورود افراد متفرقه و دانشجویان سایر مراکز علمی به سالن مطالعه کتابخانه پزشکی ممنوع است.
7- داشتن كارت دانشجوئی هنگام استفاده از سالن مطالعه  ضروري است.
 موارد فوق توسط نگهبانی کتابخانه به طور مستمر کنترل خواهد شد.
.
ساعت فعالیت سالن مطالعه کتابخانه :
-----------------------------------
در طول ایام هفته تا اطلاع ثانوی از ساعت :7:30 لغایت 23

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir