زمان اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/06/06-11:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین همایش مدرسین اخلاق پزشکی در آبان ماه 96 و پنجمین کنگره سالانه اخلاق پزشکی کشور در آذرماه 96 در دانشگاه علوم پزشکی گلستان برگزار خواهد شد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir