رییس مرکز

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/05/01-11:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

دکتر زیبا فرج زادگان

 

مرتبه علمی

استاد

سابقه تدریس

15 سال

آدرس الکترونیکی

farajzadegan@med.mui.ac.ir

تلفن تماس

37928122 - 031

سوابق اجرائی

 

 

 

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir