رییس مرکز

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/28-11:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

دکتر زیبا فرج زادگان

 

مرتبه علمی

استاد

سابقه تدریس

22 سال

آدرس الکترونیکی

farajzadegan@med.mui.ac.ir

تلفن تماس

37928122 - 031

سوابق اجرائی

 

 

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir