ریه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/29-11:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عرصه های بالینی

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان اجرا

راند

 

 

 

 

 

 

گراند راند

 

 

 

 

 

 

درمانگاه

 

 

 

 

 

 

اطاق عمل

 

 

 

 

گزارش صبحگاهی

 

 

 

 

 

 

ژورنال کلاب

 

 

 

 

 

 

کنفرانس هفتگی

 

 

 

 

 

 

کنفرانس مشترک

 

 

 

 

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir