ریه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/11/14-11:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام نام خانوادگی سال ورود رایانامه
1 مرضیه ملائی 99 dr.mollaei@yahoo.com
2 مسعود منصوری 99 masoud.monsouri81@yahoo.com
3 حسین نریمانی 98 dr.hnarimani@gmail.com
4 مینا نیک پور 98 minanicpour@yahoo.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir