ریه

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/14-11:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دستیاران فوق تخصص ریه ورودی مهر 97
دکتر عباس صمیم
دکتر سید امیر دادخواهی
 
 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir