ریاست دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/07/11-10:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتر محمد حسن امامی          
: میزان تحصیلات

متخصص داخلی 1371

فوق تخصص گوارش وکبد 1380

 : آدرس پست الكترونيكي  mh_emami@med.mui.ac.ir
 : سوابق اجرايي     

- رئیس کمیته دانشجوئی اصفهان

- رئیس مرکز بهداشت نواب صفوی و مسئول طب جامعه نگر

- قائم مقام معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

- معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

- عضویت در هیات ممتحنه کشوری رشته داخلی

- معاون امور هیات علمی و روابط بین دانشگاهی و بین الملل

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir