رتبه های برتر سی و دومین دوره آزمون کشوری دانشنامه فوق تخصصی و شصت و پنجمین دوره آزمون کشوری دانشنامه تخصصی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/07/24-11:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

هفدهمین جلسه شورای معاونین دانشکده پزشکی در روز سه شنبه مورخ 24/7/97 از ساعت 7 صبح در تالار دکتر عباس ادیب برگزار گردید. در این جلسه از 2 نفر از حائزین رتبه های اول در سی و دومین دوره آزمون کشوری دانشنامه فوق تخصصی، 8 نفر از حائزین رتبه های اول تا سوم در شصت و پنجمین دوره آزمون کشوری دانشنامه تخصصی  و 18 نفر از سایر حائزین ده درصد رتبه برتر در آزمون دانشنامه تخصصی، توسط هیات رئیسه محترم دانشکده تقدیر به عمل آمد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir