رتبه های برترکشوری

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/10/25-10:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع رتبه ها 

کسب رتبه های اول کشوری در سی و دومین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی 

و کسب رتبه های اول تا سوم کشوری در شصت و پنجمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی 

 

کسب جایگاه در میان ده درصد برتر شرکت کنندگان در شصت و پنجمین

دوره آزمون کشوری دانشنامه تخصصی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir