راند کارورزان گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/06/04-10:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف برنامه راند دستیاران
1 برنامه روتیشن اینترن های شهریور 98

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir