راند کارآموز2(Extern) روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/25-14:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند کارآموز 
شنبه تا چهارشنبه 12-10 راند بالینی 
 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir