راند کارآموزان 1 گروه زنان

تاریخ ایجاد پنجشنبه,2018/04/12-10:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند
گروه زنان و مامایی در بهمن ماه 95 دانشجو ندارد .
گروه زنان و مامایی در اسفند ماه 95 دانشجو ندارد .
برنامه راند كارآموزان زنان و مامايي بيمارستان شهيد بهشتي فروردين 97
برنامه راند كارآموزان زنان و مامايي بيمارستان الزهرا فروردين 97
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir