راند کارآموزان 1 گروه زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/05-13:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند
گروه زنان و مامایی در بهمن ماه 95 دانشجو ندارد .
گروه زنان و مامایی در اسفند ماه 95 دانشجو ندارد .
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir