راند فلوشیپ گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/05-9:37
Printer-friendly versionPDF version

 

دیف تاریخ وبرنامه راند دستیاران در سال 98
4 تیر 98
3 خرداد 98
2 اردیبهشت 98
1 فروردین 98

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir