راند فلوشیپ گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/01-10:08
Printer-friendly versionPDF version

 

ردیف  تاریخ وبرنامه راند دستیاران فلوشیپ در سال 1399
1 برنامه راند دستیاران فلوشیپ

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir