راند فراگیران دستیار تخصصی گروه داخلی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1399/11/30-6:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند بالینی دستیاران تخصصی
اسفند99
برنامه روتیشن بهمن 99
برنامه روتیشن دی ماه 99
برنامه روتیشن آذر99
برنامه روتیشن دستیاران داخلی نیمه دوم آبان 
برنامه روتیشن  نیمه اول آبان 99
برنامه روتیشن مهر ماه 99 خورشید
برنامه روتیشن بیمارستان خورشید مرداد99
برنامه روتیشن مرداد99( بیمارستان الزهرا(س))
برنامه روتیشن مرداد99
 اصلاحیه روتیشن بیمارستان الزهرا(س)  از 15 تا 31 تیر
روتیشن بیمارستان خورشید از 23 لغایت 31 تیر
اصلاحیه روتیشن بیمارستان خورشید تیر 99
برنامه روتیشن تیر99
برنامه روتیشن خرداد 99
برنامه روتیشن الزهرا(اردیبهشت99)
برنامه روتیشن الزهرا(س) از 25 الی  31 فروردین 
اسفند98(اصلاحیه)
بهمن 98
دی 98
آذر98
ابان 98
مهر98
شهریور98
مرداد98
تیر98
برنامه روتیشن دستیاران سال 4 از مهر 97 خرداد98
خرداد98
اردیبهشت98
فروردین 98
اسفند 97
بهمن 97
دی 97
آذر 97
آبان 97
مهر 97
شهریور 97
مرداد 97
تیر97
خرداد 1397
اردیبهشت 1397
فروردین 1397
اسفند 1396
بهمن 1396
دی 1396
آذر 1396
آبان 1396
مهر 1396
شهریور 1396
امرداد 1396
تیر 1396

خرداد 1396

اردیبهشت 1396
فروردین 1396

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir