راند دستیاران گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/11/13-8:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف برنامه راند دستیاران
  برنامه راند بالینی مربوط به دستیاران یک ماهه و کارورزان گروه می باشد
3 برنامه راند بالینی هفتگی فراگیران- بهمن 98
2 برنامه راند بالینی هفتگی فراگیران- دی ماه 98
1 برنامه راند بالینی هفتگی فراگیران - آذر 98

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir