راند دستیاران گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/03/04-19:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه راند دستیاران
برنامه راند بالینی دستیاران مطابق برنامه راند روزانه گروه و همزمان با کاورزان می باشد.
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir